Arbeidsmiljøkurs / Verneombudskurs

Vi holder verneombudskurs i Haugesund, Sandeid, Bergen og Bømlo. Verneombudskurset er myntet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Verneombudskurs arbeidsmiljøkurs i Bergen Haugesund Bømlo
Verneombudskurs arbeidsmiljøkurs i Bergen Haugesund Bømlo

Om verneombudskurset

Et verneombud har ansvar for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De skal se til at arbeidet blir utført med hensyn til arbeidstagernes helse og velferd, og at arbeid blir utført i samsvar med arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre dette vervet på forsvarlig måte.

Verneombudskurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører innen HMS-arbeid har i en virksomhet, og gir deltakerne kunnskapen de trenger til å være en aktiv og god bidragsyter i virksomhetens HMS-arbeid.

Det starter med 4 dager praktisk rettet teori, så avslutter deltakerne kurset i egen virksomhet med en verneombudsoppgave. Når denne er gjennomført og oversendt kursleder, så utstedes kursbevis. PS! En kan delta via web (Teams)

Les om endringer i lovverket for 2024

 

Pris

7500,-
inkl. materiell og lunch
Verneombudskurs arbeidsmiljøkurs i Bergen Haugesund Bømlo

Følgende gjennomgås på verneombudskurset:

 • Arbeidsmiljøloven (AML).
 • HMS Forskriften.
 • Verneombudets oppgaver og plikter.
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering.
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Målrettet HMS arbeid.
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø.
 • Psykososialt arbeidsmiljø.
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
 • Internkontroll.
 • Tilsetting og oppsigelser.
 • Presentasjon – teknikk.
 • Gruppeoppgaver.
 • Case oppgave i bedriften

Pris

7500,-
inkl. materiell og lunch

Kursoversikt

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om dette kurset? Benytt deg av kontaktskjema eller kontaktinformasjon under.

Sapio AS
Eikeskogvegen 78
5570 Aksdal

E-post: kurs@sapioas.no
Tlf: 40 00 17 74

Navn
Fill out this field
E-post
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Melding
Fill out this field

Holder dere kurs pr. forespørsel?

Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene for arbeidsmiljøkurs / verneombudskurspasser for alle. Vi er veldig fleksible og stiller gjerne opp dersom noen trenger et kurs på kort varsel. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Flere kurs fra Saipo