HMS check

HMS-check er Norges enkleste HMS-app

Norge enkleste HMS-app

HMS-check er en app utviklet av Sapio i samarbeid med Axcel AS. Appen er utviklet med erfaring fra HMS-arbeid i olje & gass bransjen, og er designet for å sikre og forenkle HMS-prosedyrer for bedrifter. Fokus på enkelhet gjør HMS Check til et verktøy som faktisk blir brukt hver dag!

Sjekklister
Med sjekklister direkte på mobilen er det enkelt og effektivt for den ansatte å gjennomføre kontroll på utstyret. Sjekklistene kan skreddersys til bedriftens egne behov, og alle utførte sjekklister loggføres.

Avvikshåndtering
HMS-check forenkler prosseen med avvikshåndtering, alle ansatte kan registrere avvik, og dokumentere med bilder, ved hjelp av telefonen. Alle rapporter blir loggført, og linjeleder kan lese avvik, svare og håndtere avvikene direkte i systemet.

Risikoanalyser / SJA
Utarbeid risikoanalyser på lokasjon enkelt og effektivt. Bedriften kan selv skreddersy risikoanalyser / SJA etter eget behov, alle utførte risikoanalyser / SJA blir loggført og ansvarlig person kan følge opp og kontrollere alt er gjort etter prosedyren.

Les mer, og bestill HMS-check på appens nettside:

HMS-check er Norges enkleste HMS-app

HMS-check har følgende funksjoner:

  • Sjekklister
  • Avviksrergistrering
  • Risikoanalyse / SJA

Kontakt oss

Sapio AS
Eikeskogvegen 78
5570 Aksdal

E-post: kurs@sapioskolen.no

Tlf: 40 00 17 74

Navn
Fill out this field
E-post
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Melding
Fill out this field