HMS tjenester

Sikkerhetsstudie / operasjonell sikkerhet

Les mer

Granskningsledelse / rotårsaksanalyse

Les mer

Safety Coach

Les mer

Observasjon & intervensjonstrening

Les mer

HMS konsulent for korte eller lengre oppdrag

Les mer

Sikkerhetsinspektør for farlig gods / transport på vei

Les mer

Granskningsledelse / rotårsaksanalyse

Vi har utdannede granskningsledere med flere års erfaring fra granskninger offshore / onshore innenfor olje og gass bransjen. Metodikken som brukes er MTO metoden. Har dere flere hendelser i deres bedrift kan vi komme inn og gjennomføre en årsaksanalyse for å kartlegge hva som er de bakenforliggende årsaken til deres hendelser.

Ta kontakt med oss for mer info og pris. 

Les mer

Observasjon & intervensjonstrening

Dette er et kurs som passer godt for ledere og mellomledere. I dette kurset vil vi sette opp inspeksjonsrunder der vi trener de ansatte både i hva de bør observere, men også hvordan de skal snakke med de ansatte for å øke HMS forståelsen i bedriften.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

Sikkerhetsinspektør for farlig gods / transport på vei

Vi kan tilby sertifisert sikkerhetsrådgiver innen farlig gods og transport på vei (ADR). Gjennom dette tilbudet kan bedriften deres registrere våre sikkerhetsrådgivere som deres egen sikkerhetsrådgiver opp mot DSB.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer