Sikkerhetsstudie/ Operasjonell sikkerhet

Dette er et studie der vi kartlegger det dokumenterte opp i mot virkeligheten ute i operasjon. I lag med de ansatte kartlegges eventuelle gap og utfordringer mellom dokumentasjon og aktuell operasjon.

Om Sikkerhetsstudie

Enkel beskrivelse av sikkerhetsstudiet operasjonell sikkerhet:

 • IKKE implementering av nye systemer som skal «fikse» HMS kulturen
 • Synliggjøre hver enkelt ansatt
 • Eierskap til sin egen og kollegaen sin sikkerhet
 • Forandre måten en tenker om sikkerhet og risiko
 • Forstå det verktøyene som er tilgjengelige
 • Forstå sitt eget ansvar

Kunden vil etter hvert kurs få en rapport om funn og tilbakemeldinger, og det vil bli holdt statusmøter gjennom hele oppfølgingen.

I etterkant av kurset vil vi gjennomføre inspeksjoner og coaching i operasjon for å se at de tiltakene vi har blitt enige om er implementert og fulgt opp i operasjon.

Første oppdragsgiver vi hadde på dette studiet var ConocoPhillips sin base i Stavanger området. Her har vi utført endringer i over 10 år. Resultatet er en fornøyd kunde med null skader på basen og 0 kroner brukt på tiltak / verktøy.

Pris

Pris pr. dag: 12 500,-
Pris pr. time for konsulent: 990,- +mva

Følgende gjennomgås på sikkerhetsstudiet:

 • Hva er risiko
 • Operasjonell sikkerhet
 • HMS kultur
 • Ansvar – Medvirkning – Bry seg
 • Ledelse og HMS kultur
 • Lover og forskrifter
 • Arbeideren sitt ansvar
 • Selskapet sitt ansvar
 • Gruppeoppgaver

Etter kurset vil det bli utarbeidet en rapport og handlingsplan for veien videre, basert på de funnene / tilbakemeldingene som er gjort under kurset.

Pris

Pris pr. dag: 12 500,-
Pris pr. time for konsulent: 990,- +mva

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om dette kurset? Benytt deg av kontaktskjema eller kontaktinformasjon under.

Sapio AS
Eikeskogvegen 78
5570 Aksdal

E-post: kurs@sapioskolen.no
Tlf: 40 00 17 74

Navn
Fill out this field
E-post
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Melding
Fill out this field