YSK/ADR

YSK ADR kurs for yrkessjåfører

Kurs for yrkessjåfører

Sammen med Instruo leverer vi opplæring for yrkessjåfører.

Dette er kurs for deg som jobber som yrkessjåfør, og skal transportere personer eller tungt gods. Myndighetene krever at alle yrkesjåfører skal ta regelmessig etterutdanning.

YSK grunnkurs og etterutdanning skal sikre at du som yrkessjåfør har kunnskap om den seneste utviklingen innenfor transport bransjen. Her blir det gjennomgått temaer som bland annet Kjøre- og hviletid, FATS og andre aktuelle regel- og forskriftsverk, fartsskriver, Ulykkesberedskap og dhlr, HMS, Ergonomi, helse og ernæring, Service og kundebehandling, Kriminalitet og smugling, Lastsikring, Optimal bruk av tunge kjøretøy, teori og praksis, nullvisjonen osv.

ADR kurset kreves for sjåfører som skal frakte farlig gods på vei.

For påmelding til YSK/ADR-kurs gå til Instruo sin nettside

YSK ADR kurs for yrkessjåfører

Vi leverer følgende kurs for yrkessjåfører:

  • YSK Grunnkurs
  • YSK Etterutdanning
  • ADR Grunnkurs
  • ADR Oppfrisking

Kontakt oss

Sapio AS
Eikeskogvegen 78
5570 Aksdal

E-post: kurs@sapioskolen.no

Tlf: 40 00 17 74

Navn
Fill out this field
E-post
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Melding
Fill out this field