Bedriftshelsetjeneste

Sapio Bedriftshelsetjeneste

Sapio og Norsk Bedriftshelsetjeneste har gått sammen om å levere bedriftshelsetjeneste.

I fellesskap er vi derfor stolte av å kunne tilby alle våre kunder en godkjent BHT ordning, under navnet Sapio Bedriftshelsetjeneste.

Her er et utvalg av tjenester som vi leverer:

Utarbeidelse av samarbeidsplan som definerer de planlagte aktivitetene de neste 12 måneder

Systematisk HMS kartlegging hos bedrift

Ergonomiske kartlegginger

Yrkeshygieniske målinger

Sykefraværsoppfølging

Arbeidshelse og systematisk helsekontroll

Rus og avhengighet (AKAN)

Krisehåndtering / debrifing

Vaksinasjonsprogram

Har din bedrift behov for noen av disse tjenestene, eller er pålagt å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste, vennligst fyll ut kontaktskjemaet.

Gi oss gjerne en kort beskrivelse om din bransje og antall ansatte, så vil vi ta snarlig kontakt med deg.