Våre kurstilbud

Truckførerkurs

Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle trucktypen man skal føre. For å føre truck må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte trucktype.

Les mer

Arbeid i høyden

Det generelle kravet er at alt arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidsgiver velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden.

Les mer

HMS kurs for ledere

For å møte arbeidsmiljølovens krav plikter virksomhetens øverste leder å ha gjennomført opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid og skal kunne dokumentere dette.

Les mer

Arbeidsvarslingskurs

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen man skal føre. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype. Teoridelen er felles for alle maskintypene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskin klassene M2 – M7

Les mer

Arbeidsmiljøkurs / Verneombudskurs

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Les mer

Kranførerkurs

Kurset er myntet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Les mer

Stropp og signal kurs

Alle som skal operere en traverskran / lastebilkran / fastmontert hydraulisk kran i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle krantype man skal operere. Våre kurs inkluderer G11 Stropp og Signal. Vi leverer sertifisert opplæring på følgende klasser:

Les mer

Personløfterkurs

Alle som skal kunne utføre arbeid med stroppe/anhuke på en anleggsplass/arbeidsplass må, iht “Forskrift om utførelse av arbeid, best nr 703”, ha gjennomgått sikkerhetsopplæring. Vi gir sertifisert opplæring på G11.

Les mer

Kurs i varme arbeid

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særskilt forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Les mer

Stillasbygging 2-9 meter

Forsikringsnæringen har egne sikkerhetsforskrifter til forsikringsavtalene. De gir forsikringstaker spesifikke krav til adferd for at sikkerheten skal være ivaretatt. Med hjemmel i forsikringsloven §1-2 så har forsikringsbransjen utviklet en forskrift for utførelse av varme arbeider

Les mer

Dokumentert opplæring (håndholdt verktøy)

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. (Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr).

Les mer

Tårnkranførerkurs

Tårnkran kurs inneholder grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av tårnkran. Krav om forkunnskap er G11 stropp, sertifisert opplæring.

Les mer

Stortruckførerkurs

Kurset bygger videre på ordinært kurs for trucker under 10 tonn. Kurset gir deltagerne den kompetanseheving som skal til for å kunne betjene stortruck trygt og sikkert.

Les mer

Teleskoptruckførerkurs

Opplæringen gis som tilleggsopplæring og deltakeren må derfor ha kompetansebevis på truck, masseforflytningsmaskin eller G8 lastebilkran.

Les mer

Mobilkran

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av mobilkran iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.​​ Krav om forkunnskap er G11 stropp sertifisert opplæring

Les mer

Granskningslederkurs

Vi leverer komplett kurs innen MTO metodikken og passer for linjeledere, formenn, verneombud, HMS personell og annet personell som skal delta i en granskning.

Les mer

SHA Koordinator

Byggherreforskriften setter tydelige krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer. I vårt kurs går vi igjennom forskriften og rollen til koordinatoren.

Les mer

Anleggsmaskinførerkurs

Byggherreforskriften setter tydelige krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer. I vårt kurs går vi igjennom forskriften og rollen til koordinatoren.

Les mer