Stropp og signal kurs

Alle som skal kunne utføre arbeid med stroppe/anhuke på en anleggsplass/arbeidsplass må, iht “Forskrift om utførelse av arbeid, best nr 703”, ha gjennomgått sikkerhetsopplæring. Vi gir sertifisert opplæring på G11.

Om kurset

Dette kurset inneholder opplæring i stropping, anhuking og signalgiving og etter bestått kurs får en G11 bevis. Dette kurset er aktuelt for alle som skal koble last på en kran og/eller dirigere kranfører (signalmann)

Stropping/anhuking på bygge- og/eller anleggsplass, betyr å sikre last som skal heises opp av kraner, slik at dette ikke faller ned. I praksis er dette å benytte en eller flere stropper rundt lasten, slik at denne kan heises og flyttes på en sikker måte.

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS

4750,-

+ Bevis