SHA Koordinator

Vi holder SHA koordinator kurs i Bergen Haugesund og Bømlo. Byggherreforskriften setter tydeligere krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer. Dette kurset tilfredsstiller kravene til byggherreforskriften.

SHA-koordinator kurs i Bergen Haugesund og Bømlo.
SHA-koordinator kurs i Bergen Haugesund og Bømlo.

Om kurs for SHA koordinator

Alle byggeprosjekt er lovpålagt å ha en dedikert SHA-koordinator. SHA-koordinatoren representerer byggherren, og skal sørge for koordinering av SHA under prosjektering og utførelse av et byggeprosjekt. Koordinatorens sin rolle og oppgaver er beskrevet i byggherreforskriften, og har som oppgave å kartlegge risikoene som byggherren tilfører prosjektet. SHA må tilpasses hvert enkelt prosjekt, og en god SHA-koordinator skal ha evnen til identifisere risiko tilknyttet prosjektet.

Grunnlaget for dette kurset er byggherreforskriften og rollen til en SHA koordinator beskrevet i forskriften, men vi ser også på hvilke andre lover og forskrifter som gjelder for en SHA koordinator.

Pris

4500,-
Kurset blir gjennomført over 2 dager.
SHA-koordinator kurs i Bergen Haugesund og Bømlo.

Følgende gjennomgås på kurset for SHA koordinator:

  • Byggherreforskriften
  • Krav til koordinering
  • Kompetanse
  • Begreper
  • Sentrale forskrifter
  • Endringer i regelverket
  • Enterprisemodeller
  • SHA koordinator rollen
  • SHA plan

Pris

4500,-
Kurset blir gjennomført over 2 dager.

Kursoversikt

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om dette kurset? Benytt deg av kontaktskjema eller kontaktinformasjon under.

Sapio AS
Eikeskogvegen 78
5570 Aksdal

E-post: kurs@sapioas.no
Tlf: 40 00 17 74

Navn
Fill out this field
E-post
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Melding
Fill out this field

Holder dere kurs pr. forespørsel?

Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene for SHA koordinator passer for alle. Vi er veldig fleksible og stiller gjerne opp dersom noen trenger et kurs på kort varsel. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Flere kurs fra Saipo