SHA Koordinator

Sapio AS leverer nå kurs i SHA Koordinator!

I oppdateringen av Byggherreforskriften 01.01.2021, kom det flere større enderingen. Blant annet setter Byggherreforskriften mye tydeligere krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer.

I vårt kurs går vi igjennom hele forskriften og knytter forskriften opp mot rollen til koordinatoren.

Om kurset

Grunnlaget for kurset et Byggherreforskriften og rolle til en SHA koordinator, men vi ser også på hvilke andre lover og forskrifter som gjelder for en SHA koordinator.

I kurset går vi igjennom blant annet:

  • Byggherreforskriften
  • Krav til koordinering
  • Kompetanse
  • Begreper
  • Sentrale forskrifter
  • Endringer i regelverket
  • Enterprisemodeller
  • SHA koordinator rollen
  • SHA plan

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS

4500,- pr. person

Kurset blir gjennomført over 2 dager.