Arbeidsvarslingskurs

Vi holder arbeidsvarslingskurs i Bergen, Haugesund og Bømlo. Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, ansvarshavende personell og personer som skal utføre trafikkdirigering ved veiarbeid, må ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs.

Arbeidsvarslingskurs i Bergen Haugesund og Bømlo
Arbeidsvarslingskurs i Bergen Haugesund og Bømlo

Om kurs i arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling 1

Dette kurset er nødvendig for alle som skal uføre arbeid på eller ved vei hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved veiarbeid og de hensyn som skal tas. Det gis opplæring om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes, og under arbeidets gang.

Arbeidsvarsling 2

Ansvarshavende personell for arbeidet som pågår skal ha gjennomført opplæring på kurs 2. Dette gjelder også dem som skal sette opp varslingsplan for arbeidet.  Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte. I tillegg til opplæring i utarbeiding av varslingsplaner for veiarbeid.

Arbeidsvarsling 3

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Bestått kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs. 

Pris

Arbeidsvarsling 1: 2200,-
Arbeidsvarsling 2: 4250,-
Arbeidsvarsling 3: 2000,-
+ Bevis
Kurs utenfor fastsatt plan - pris etter avtale
Arbeidsvarslingskurs i Bergen Haugesund og Bømlo

Følgende gjennomgås på Arbeidsvarslingkurset:

Arbeidsvarsling 1:

 • Introduksjon.
 • Lover og regler.
 • Personlig sikkerhet.
 • Ansvar for varsling og sikring.
 • Fysiske lover i trafikken.
 • Varsling.
 • Sikring.
 • Fremkommelighet.
 • Føring av loggbok.
 • Eksamen.

Arbeidsvarsling 2:

 • Introduksjon.
 • Lover og regler.
 • Skiltforskriften kap 14.
 • Grave- og arbeidstillatelse.
 • Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner.
 • Risikovurderinger.
 • Hensikt med ulike typer varsling.
 • Krav til varslingsutstyr. Virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes.
 • Krav til arbeidsstedet.
 • Fremkommelighet for alle.
 • Kontroll og sanksjoner.
 • Eksamen.

Arbeidsvarsling 3:

 • Introduksjon
 • Personlig sikkerhet.
 • Bremselengder, reaksjonstider.
 • Tegngivning og adferd.
 • Ledebil.
 • Trafikkavvikling, kapasitet.
 • Krav til varsling.
 • Praktisk øvelse.

Pris

Arbeidsvarsling 1: 2200,-
Arbeidsvarsling 2: 4250,-
Arbeidsvarsling 3: 2000,-
+ Bevis
Kurs utenfor fastsatt plan - pris etter avtale

Kursoversikt

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om dette kurset? Benytt deg av kontaktskjema eller kontaktinformasjon under.

Sapio AS
Eikeskogvegen 78
5570 Aksdal

E-post: kurs@sapioas.no
Tlf: 40 00 17 74

Navn
Fill out this field
E-post
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Melding
Fill out this field

Holder dere kurs pr. forespørsel?

Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene for arbeidvarslingskurs passer for alle. Vi er veldig fleksible og stiller gjerne opp dersom noen trenger et kurs på kort varsel. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Flere kurs fra Saipo