Arbeidsvarslingskurs

Arbeidsvarsling 1

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling 2

Ansvarshavende personell for arbeidet som pågår skal ha gjennomført opplæring på kurs 2. Dette gjelder også dem som skal sette opp varslingsplan for det gitte arbeidet.

Arbeidsvarsling 3

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Om kurset

Arbeidsvarsling 1

Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Arbeidsvarsling 2

Kurs 2 er for ansvarshavende, og formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte. I tillegg til opplæring i varslingsplaner.

Arbeidsvarsling 3

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Bestått kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs. 

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS

Arbeidsvarsling 1: 2200,- +bevis

Arbeidsvarsling 2: 3800,- +bevis

Arbeidsvarsling 3: 1900,- +bevis