Granskningsleder

Sapio AS leverer nå kurs i granskningsledelse!

Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nesten ulykker. Det legges et større ansvar over på de ulike bedrifter at de selv skal gjennomføre interne granskninger .

Våre instruktører har over 10 års erfaring som granskningsledere og har gjennomført flere granskninger innenfor olje, gass, maritim og landbasert industri.

Vi leverer komplett kurs innen MTO metodikken og passer for linjeledere, formenn, verneombud, HMS personell og annet personell som skal delta i en granskning.

Om kurset

Kjente ulykker og ser på årsakene bak disse ulykkene. Våre instruktører vil også dele av sin erfaring om hvordan det er å gjennomføre granskninger, samt hvilke menneskelige utfordringer en møter gjennom en granskning.

Kurset er praktisk fokusert på hvordan en gjennomfører en granskningen med MTO metodikken.

I kurset går vi igjennom blant annet:

 • Ulykker
 • Ulykkesstatistikk for Norge i dag
 • Årsaken til ulykker
 • Årsaksanalyse
 • MTO metodikken
 • STEP diagrammer
 • Granskningsledelse
 • Granskningsgruppe
 • Kommunikasjon
 • Intervjuer
 • Gruppeoppgaver

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS

7950,- pr. person

Kurset blir gjennomført over 2 dager.