Anleggsmaskinførerkurs

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enkeltmannsforetak, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata.

Om kurset

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen man skal føre. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype. Teoridelen er felles for alle maskintypene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskin klassene M2 – M7

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS

5950,-

+ Modul 3.1 som må tas hos opplæringsbedrift: 2000,- pr.klasse

+ Bevis

+ Oppkjøring: 1000,- pr. klasse

+ Fadderavtale med bedrift: 600,-

Ønskes modul 4.1 (praksis) å tas hos Sapio AS er prisen 10 000,- pr. klasse +leie av maskin