Granskningsledelse / rotårsaksanalyse

Vi har utdannede granskningsledere med flere års erfaring fra granskninger offshore / onshore innenfor olje og gass bransjen. Metodikken som brukes er MTO metoden. Har dere flere hendelser i deres bedrift kan vi komme inn og gjennomføre en årsaksanalyse for å kartlegge hva som er de bakenforliggende årsaken til deres hendelser.

Ta kontakt med oss for mer info og pris. 

Om kurset

Vi gir opplæring i følgende klasser:

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS